Olika sätt att arbeta med Tarot

Vissa människor arbetar bara med Lilla Arkanan. Vi lever här och nu, i vardagen. Vårt sociala liv, arbetet, pengarna, kärleken, hälsan, våra tankar och idéer speglar vår verklighet. I Lilla Arkanan kan man också se de ”konkreta” läxor vi får, de talanger vi har och det mer påtagliga vi vill/bör lära oss i livet, för att det skall bli lättare att leva. Andra arbetar bara med Stora Arkanan. Vi påverkas alla av, går igenom och är delaktiga i större skeenden. Själens handlingar och den mognadsprocess vi ständigt befinner oss i, samt de influenser och trender vi påverkas av, visar hur vi växer som människor och vilka erfarenheter vi får. Genom denna mognadsprocess söker vi att bli fullkomliga på ett ”högre” plan. Det vanligaste nuförtiden är dock att arbeta med hela Tarotleken. Både Lilla och Stora Arkanan är lika viktiga, och de hör ihop. Det är lättare att greppa problemen om man får reda på den ”högre” meningen i olika situationer (Stora Arkanan), på samma gång som man ser på vilket sätt man kan lösa sina uppgifter (Lilla Arkanan). Man kan också se en ”större” anledning till varför man sätts på prov.

Oavsett hur många kort man arbetar med, kan man genom att ta ett eller flera rådkort, få hjälp eller anvisning om bästa sätt att förhålla sig i en specifik fråga.

Man kan också, oberoende av om man arbetar med hela eller endast någon del av Tarotleken, arbeta med utgångspunkt från olika stjärnor. En stjärna är ett i förväg bestämt sätt att placera flera kort i kombination. Genom att lägga en stjärna kan man belysa en fråga från flera olika håll. Man kan på det sättet få nya vinklingar på, och förslag till lösningar av frågan, både i enstaka situationer och sådana som tenderar att upprepa sig. Man kan se eventuella framtida problem och möjligheter, och få råd och insikter om hur man kan undvika problemen eller göra det bästa av möjligheterna.

Med hjälp av Tarotogram, (tarågram) där man numerologiskt räknar fram personlighets-, själs- och arbetskort, kan man få större kännedom om sig själv, sin personlighet och sin själ, och en klarare bild av ”meningen” med sitt liv. Man ser vilka gåvor man har fått med sig i livet, hur man kan komma tillrätta med eventuella obalanser, vilka läxor man skall lära sig och hur dessa kan komma till en. Dessa kort följer en genom hela livet. Man kan på motsvarande sätt också räkna fram sina personliga framtidsutsikter och utvecklingsmöjligheter för varje år.