Vad är tarot?

Tarot är en vishetslära som speglas i varje tarotkort. Varje tarotkort återspeglar och förmedlar energi genom symbolerna till den som använder sig av korten. Tarot är ett redskap som man kan använda sig av om man behöver råd inför den väg man ska gå i livet. Tarot kan ge dig en djupare förståelse om dig själv.

Hur fungerar tarot?

Olika sätt att arbeta med tarot

Vad kan man se i tarotkorten?